A 2. látomás mennyi van

Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 2

Fölemeltem szemeimet és láttam: íme négy szarv.

a 2. látomás mennyi van

És szóltam az angyalhoz, ki velem beszélt: Mik ezek? Szólt hozzám: Ezek a szarvak, melyek szétszórták Jehúdát, Izraélt és Jeruzsálemet.

Tartalomjegyzék

Erre láttatott velem az Örökkévaló négy kovácsot. Mondtam: Mit jönnek ezek tenni? És szólt, mondván: Ezek a szarvak, melyek szétszórták Jehúdát annyiban, hogy senki sem emelhette fel a fejét, jöttek tehát ezek, hogy elriasszák azokat, leütvén a szarvait ama nemzeteknek, melyek szarvat emeltek vala Jehúda országa ellen, hogy szétszórják. Látomás a mérő kötélről 5.

Fölemeltem a szemeimet és láttam, s íme egy férfiú, a kezében mérő kötél.

2. 📖 Zecharja könyve

És mondtam: Hová mégy? Szólt hozzám: Kimérni Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hossza. És íme, az angyal, kivel beszélt, elment, és egy másik angyal kiment elejébe.

módszer a látás edzésére jobb látásjavulás

És szólt hozzá: Fuss, beszélj amaz ifjúhoz, mondván: nyílt városként lesz majd lakva Jeruzsálem a benne lévő ember és barom sokasága miatt. Én pedig leszek neki, úgymond az Örökkévaló, tüzes fal gyanánt körös körül, és dicsőségül leszek benne.

az albínóknak látási problémái vannak mi lehet a látásromlás oka

Haj, haj, fussatok hát az észak országából, úgymond az Örökkévaló; mert az égnek négy széle szerint szórtalak el benneteket, úgymond az Örökkévaló.

Haj, Ción, menekülj, lakója Bábel leányának.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Mert így szól az Örökkévaló, seregek ura: dicsőség után küldött engem azon nemzethez, melyek kifosztottak benneteket; mert ki hozzátok nyúl, az saját szemefényéhez nyúl. Mert íme, én kezemet emelem reájuk, hogy zsákmányul legyenek szolgáiknak; és megtudjátok, hogy az Örökkévaló, a seregek ura küldött engem.

Ujjongj és örülj, Ción leánya, mert íme én megyek, hogy lakozzam közepetted, úgymond az Örökkévaló.

mydriacil a látáshoz rövidlátás a vízben

Majd csatlakoznak számos nemzetek az Örökkévalóhoz ama napon és lesznek nekem népül és majd lakozom közepetted, és megtudod, hyperopia senilis az Örökkévaló, a seregek ura küldött engem hozzád. És bírni fogja az Örökkévaló Jehúdát, mint a 2. látomás mennyi van, a szent földön, és újból kiválasztja Jeruzsálemet.

Csitt, minden halandó, az Örökkévaló előtt! Mert fölserkent az ő szent hajlékából.

Lehet, hogy érdekel