Jövőkép és jellemzői.

jövőkép és jellemzői

Stratégiai tervezés egyik legfontosabb feladata: Cél kijelölése A környezeti lehetőségekhez és fenyegetésekhez való alkalmazkodás Leggyakoribb megnyilvánulási formái: Új üzletágak definiálása és indítása Üzletágak felszámolása Integráció: A vállalat céljainak leghatékonyabb elérése a külső jövőkép és jellemzői belső feltételek integrálásával. Hová megyünk?

jövőkép és jellemzői hasnyálmirigy-gyulladás és homályos látás

A stratégia a jövőképhez vezető lehetséges utakat határozza meg. Normákat betartva bármi áron keressük a stratégia változatokat.

jövőkép és jellemzői

A vállalati stratégia és értékrendszer magját képező vezérelv kialakítása, amely jövőkép és jellemzői erejű a vezetők és beosztottak számára Az első számú vezető elkötelezettsége a küldetés iránt, amivel demonstrálja a szervezet hatalmi koalíciói számára a misszió betöltésének szándékát Az egyéni értékek és vállalati értékek közötti kapcsolat felismerése és az értékrendek közelítésének, kívánatos egybeesésének előmozdítása.

Misszió típusok: Politikai töltésű érdekcsoportok elvárásainak való megfelelés Vállalati cselekvés vezérelveit meghatározó missziók működés, filozófia, vállalati értékek Vállalat társadalmi szerepét, felelősségét kiemelő missziók milyen fontos értéket nyújt a vállalat a társadalomnak.

Fogalma később alakult ki, mint a küldetésé, de a misszióval szemben érzelmi töltés nem kapcsolódik hozzá.

A jövőkép tettek nélkül csak álom, tettek jövőkép nélkül csak időtöltés. Vízió típusok: Alapvető képességekre összpontosító víziók minőség A vállalat tevékenységét és pozícióját definiáló víziók piaci részesedés Jelszavas víziók Honda: Mi leszünk a 2. Ford, Canon: Győzd le a Xeroxot Látomásokra épülő víziók.

Egy eszmerendszer, amely magába foglalja a szervezet elképzeléseit önmagáról az általa betöltött különböző szerepkörökben pl. A filozófia arra a kérdésre ad választ, hogy hogyan gondolkodik a vállalat a körülötte levő világról, szűkebb és tágabb környezetéről, azok viszonyairól, igényeiről.

Lehet, hogy érdekel