Nézőpont fogalmak halmaza

11.3.5. A nézőpont kérdése

Bár a fogalom elsődleges jelentése a vizualitás irányába mutat, jelentése mind az irodalmi, mind a vizuális narráció esetében ennél tágabb. Hagyományosan úgy gondolták el, mint a narratív szituációban megjelenő ágensek szereplők, narrátor, befogadó által birtokolt vagy képviselt nézőpontot.

fokozott ICP és látás látásvesztés cukorbetegség esetén

Ezzel szemben amellett szeretnénk érvelni, hogy a narratív nézőpont a szövegek több szintjén is megjelenik, és nem egy előre adott összefüggés ágens és megnyilatkozás között, hanem mindig a textuális működésmódok függvénye.

De nézőpont fogalmak halmaza először, mit rejt magában ez a vizuális metafora! Tegyük fel, hogy az utcán sétálgatva balesetnek leszünk a tanúi.

romlik a látás 6-ig szemészet a Mayakovskaya klinikán

Mi az, amit ilyenkor látunk, és balesetként nevezünk meg? Az, amit a külső megfigyelő lát, különbözik attól, ahogyan a baleset áldozata vagy elkövetője látja a történést.

Nézőpont szó jelentése

De vajon mindez csak a látásra vonatkozik-e? Mi a helyzet a baleset történetének megjelenítésével?

WP:ARÁNY A semleges nézőpont irányelve szerint egy szócikknek minden jelentős álláspontot hűen be kell mutatnia, mindegyiket jelentőségével arányosan. Egy fontos pontosítás: a nézőpontokat összehasonlító cikkekben nem kell ugyanannyi vagy ugyanolyan részletes figyelmet szentelni a kisebbségi nézeteknek, mint a népszerűbbeknek; azok az álláspontok, amelyeket csak egy jelentéktelen kisebbség képvisel, egyáltalán nem kell, hogy megjelenjenek.

Először is az újabb kognitív kutatások szerint a látás nem passzív befogadás, melyet pusztán az érzékelési adatok befogadására korlátozhatnánk. Sokkal inkább értelmezés.

Wikipédia:Semleges nézőpont

Azt, hogy mit látunk, előre meghatározzák az előzetes tapasztalataink, azok a forgatókönyvek, hipotézisek, sémák, melyek alapján feldolgozzuk az adatokat. A látás tehát nem az érzékszerveink által felfogott ingerek kusza tömege, hanem célorientált tevékenység.

látás 8 százalék szemfáradtság okai

A látás következtetéseken alapszik, nagy szerepe van benne az ítéletnek és az anticipációnak, az elvárásoknak, az előzetes feltételezéseknek.

A szem percenként többször fixál, rövid, gyors mozgásokkal ún.

nézőpont fogalmak halmaza jobb látásjavulás

A legtöbb vizuális csepp az idősek látásának javítására egyébként is periferikus, az észleletek azonban mégsem mosódnak el, nem vibrálnak. Stabil világot látunk, nyugodt mozgásokkal, állandó fény-árnyék mintákkal.

Állításuk szerint például nincs számottevő különbség a mindennapi észlelésünk és a film nézése között. A további fejtegetésekben a nézőpont komplexitását hangsúlyozzuk a narratív szövegekben.

  1. Nézőpont szó jelentése a WikiSzótáacsontkovacs.hu szótárban
  2. Csepp látás
  3. Helyesírás látás a látásról

Ha maga a látás sem korlátozható az érzékszervi tevékenységre, hanem egy nézőpont fogalmak halmaza feldolgozási folyamat eredménye, akkor nézőpont fogalmak halmaza jelent a baleset történetének a megjelenítése? Ha valaki elmeséli a baleset történetét, szükségszerűen nézőpontot kell választania: vagy úgy meséli el, mintha ő maga is a helyszínen lett volna, a külső megfigyelő szempontjából találgatva az okokat, vagy a nézőpont fogalmak halmaza egyik szereplője szempontjából, vagy egy olyan narrátor szempontjából, aki úgy tesz, mintha rendelkezne a fent említett nézőpontokkal, és képes váltogatni azokat.

nézőpont fogalmak halmaza

Bárhogyan is legyen, könnyen belátható, hogy a nézőpont megválasztása együtt jár a történet megváltozásával. A narratív nézőpont sokkal szélesebb hatókörű, és a látáson kívül sok más megnyilvánulási módja van.

nézőpont fogalmak halmaza

Ezért a látás modellje csak metaforaként szolgál a nézőpont kiküszöbölhetetlenségére; a narratív nézőpont a verbális szövegek, de még a filmek esetében sem korlátozható a látás területére.

Lehet, hogy érdekel