Tűk látássérült emberek számára

A vakok könyvtári számítógép használata | Könyvtári Figyelő

Szerző: Könyvtári Figyelő Szerkesztősége - Ennek keretében a hallgatók azt a feladatot kapták, hogy vegye-nek tüzetesen szemre egy-egy részterületet és számoljanak be a tapasztaltakról.

Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciája 2014

Az itt következő írás ezekből a beszámoló-mozaikokból állt össze. Kettős tükör tehát: pillanatfelvétel a hátrányos helyzetűekkel való könyvtári törődés jelenlegi állapotáról, de azt is mutatja, mi látszik — hallgatói szemmel nézve — a könyvtárak törekvéseiből, mi látszik kívülről a lehetőségekből, adottságokból és problémákból. A fogyatékkal élők széles táborából ez a válogatás a vakokat és a csökkentlátásúakat emeli ki.

Nem véletlenül. Egyetlen más hátrányos helyzetű csoport ellátási lehetőségeiben sem történt akkora változás, mint az ő esetükben. Bármilyen fontos is volt korábban a Braille-írásos könyvek, illetve a hangoskönyvek jelenléte a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Könyvtárában és a közkönyvtárakban, ezek a speciális dokumentumok nagyságrendjüket tekintve a látók számára is hozzáférhető szövegek tömegének egy százalékát sem tették ki.

Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciája

A Braille-könyvek és a hangoskönyvek karitatív gesztust jelentettek, de a távolabbi célról, a vakok és csökkentlátásúak információs esélyegyenlőségének valódi megközelítéséről szó sem volt.

A számítógépes technika újabb vívmányai viszont ezen a téren kopernikuszi fordulatot hoztak: technikailag lehetőség nyílt arra, hogy bármely nyomtatott vagy digitális formában elérhető szöveg a vakok számára is értelmezhető formában, hangos szövegként vagy Braille-írásos szövegként jelenjék meg. A tűk látássérült emberek számára lehetőség természetesen nem jelenti önmagában a tényleges elérhetőséget.

A szöveg konvertálásához szükséges gépek rendkívül drágák, az érintettek részére megfizethetetlenek. Éppen ezen a ponton hárul a könyvtárakra tűk látássérült emberek számára fontos szerep: elsősorban a könyvtárakon keresztül valósulhat meg a vakok és látásukban korlátozottak számára a technikai lehetőségek tényleges kihasználása.

A könyvtárak előtt kettős feladat áll: egyrészt a megfelelő géppark beszerzése, másrészt a vakok könyvtárhasználatának meghonosítása, a számos igen súlyos, eddig valójában számba sem vett  akadály leépítése, a vakokkal és csök-kentlátókkal való foglalkozás módszereinek megtanulása.

Egyik feladat sem könnyű. Pontosabban a budapesti könyvtárak; a vidék helyzetének számbavételére a helyi képzőintézmények vállalkozhatnak.

  • Könyvtári Figyelő | A vakok könyvtári számítógép használata
  • A vakok könyvtári számítógép használata | Könyvtári Figyelő
  • A vakok, a divat és a bizalom: amikor nincs tükör, csak a visszaigazolás - Hobby rádió – a Hang-adó

A válogatás első része azt veszi számba, hogy milyen számítógépes technikák géptípusok, programok teszik hozzáférhetővé a vakok számára az írott szövegeket, a második rész ezek Putyin látása jelenlétéről számol be, a harmadik rész pedig a használat gyakorlati nehézségeiről szól.

Befejezésül egy tényleges használó, egy vak könyvtárszakos főiskolai hallgató a szakkollégiumnak is résztvevője írja le saját tapasztalatait Géptípusok, programok Magyarországon a vakok számítógép-használatának kezdete az as évek közepére tehető.

29. évfolyam (2020)

A Brai-Lab család tagjai jelenleg csak karakteres üzemmódban képesek tűk látássérült emberek számára, azonban elmondható róluk, hogy megbízható hardverrel és szoftverrel készültek, és áruk is töredéke a hasonló nyugati segédeszközökének. A Windows megjelenése A számítástechnika fejlődésével és a Windows operációs rendszer megjelenésével, elterjedésé-vel a látássérültek újabb problémák elé kerültek.

tűk látássérült emberek számára a látás helyreállítása khersonban

A DOS alapú rendszer használata számukra sokkal könnyebb volt, mint a Windowsé, hiszen ez utóbbi felülete tele van grafikával, képekkel. Használatához egér szükséges, melynek kezelése igen nagy gondot okoz a látássérülteknek, a vakok esetében csaknem lehetetlen.

Azonban ahhoz, hogy ne maradjanak le látó embertársaiktól, kénytelenek megtanulni ezt a rendszert is. A világ nagy fejlesztő cégei hamar elkészítették különböző szoftvereiket a látássérülteknek, melyeket már Windows alatt is lehetett használni. Azonban ezek elég drágák, többnyire nincsen magyar nyelvű változatuk, vagy alig hozzáfér-hetők Magyarországon. Képernyo-felolvasó szoftverek Ahhoz, hogy a vak ember is használni tudja a grafikus felületet, mindenképpen szüksége van képernyő-felolvasó szoftverre.

Ezek a programok a tűk látássérült emberek számára megjelenő vizuális információkat alakítják át hallható szöveggé, ezáltal a nem látó emberek számára is lehetővé teszik a számítógép teljes irányítását. Többnyire mesterséges intelligencián alapulnak, melyek eldöntik, hogy mit, milyen sorrendben olvassanak fel a képernyőről.

A felolvasás szintetikus géphangon vagy emberi hangminták alapján történik. A képernyő-felolvasó két fő egységből áll. Az egyik értelmezi a rajzolt struktúrákat és egy rövid szöveges üzenetet továbbít a másik egységnek, a beszédszintetizátornak.

tűk látássérült emberek számára lehet-e volumetrikus látás

A beszédszintetizátor egy program, mely a kapott szöveget felolvassa a felhasználó által választott nyelven, a beállított sebességgel és hangmagasságon. Nehézséget jelent a nemzeti nyelv specialitása, a kiejtés megfeleltetése. Ma már szerencsére rendelkezésre állnak jól érthető, magyarul is helyesen beszélő eszközök. A képernyő-felolvasó szoftver szövege különböző eszközökön jeleníthető meg: tűk látássérült emberek számára keresztül, külső beszélőegységen vagy Braille-írású kijelzőn, attól függően, hogy mit támogat a program vagy mit részesít előnyben a felhasználó.

Win Talker Az egyik legrégibb program, a prágai Rosa Soft cég terméke, amely először vált hozzáférhetővé magyar nyelven is.

tűk látássérült emberek számára vitamin komplexek a látás javítása érdekében

A programból — között kb. Előnye, hogy jelentősen olcsóbb a többi Windowsos képernyő-felolvasónál, azonban a cég után nem folytatta a termék fejlesztését, ezért a program csak régebbi operációs rendszerek alatt működik Windows 95, 98 és Me. Magyar mellett cseh és szlovák nyelveken is használható. A program jól együttműködik az internet- böngészőkkel is.

A vakok könyvtári számítógép használata

Magyar kiejtéssel és szókész-lettel sajnos nem kapható, ez az oka annak, hogy Magyarországon kevés példány van belőle, bár néhány hozzáértő, a témával foglal-kozó látássérült utasításokat írt hozzá és a dokumentációból fordítást is készített. A JAWS szintén hangkártyán keresztül működik, az Eloquence nevű beszédszintetizátor segítségével, mely a nagy világnyelveken képes megszólalni.

Minden 32 bites Windows platformon keresztül működik, különösebb speciális konfigurálás nélkül. A JAWS 4. A Profivox abban különbözik a Multivoxtól, hogy több emberi hangot digitalizáltak és tűk látássérült emberek számára illesztették össze, így sokkal szebben és érthetőbben beszél.

miért rosszabb a látás reggel

A JAWS jól tudja olvasni a weblapokat, együttműködik az internet Explorerrel, felolvassa a linkeket, kereteket, táblázatokat, grafikus címkéket és a HTML egyéb speciális elemeit. A Win Talkernél és a Windows-Eyesnál sokkal jobban személyre szabható, például a képzettebb látássérült felhasználók minden egyes alkalmazáshoz saját beszédkörnyezetet defini-álhatnak. További előnye, hogy a fejlesztők gyakrabban adnak ki újabb verziókat és hibajavításokat, s igen részletes dokumentációval látják el.

Hátránya a magas ára. Egyéb eszközök, szoftverek A látássérülteknek rendelkezésre állnak még az úgynevezett Braille-kijelzők, amelyek a hagyományos billentyűzet alá helyezhető segédeszközök.

Ezek a kijelzők pontírásos jelekkel domborítva jelenítik meg a képernyő egy területét. Magyarországi elterjedésüket a magas költség és a csak külföldön lehetséges javítás akadá-lyozza. A felolvasókészülékek igen kedveltek a látás-sérültek körében. Egyik ilyen a Poet Compact, melynek nem bonyolult a kezelése, kevés gombbal működtethető. Felismeri a szöveg irányát és magyar nyelven, érthetően olvassa fel.

IRATKOZZON FEL az MVGYOSZ HÍRLEVELÉRE

Memóriájában ezer oldalt képes tárolni, és lehetőség van arra is, hogy külső tárra mentsék a felolvasott tartalmakat. Ezeket a programokat a látássérültek elsősorban a szkennerre helyezett síknyomtatású dokumentumok számítógépbe való beolvasására használják, melyet az OCR programok szerkeszthető és felolvasható szöveggé alakítanak át.

A gyengénlátók számítógépes eszközei A gyengénlátók többnyire nagyméretű monito-rokkal min.

Hazai fejlesztésű képernyőnagyító prog-ram jelenleg nem áll rendelkezésre. A külföldi megoldások közül a Zoomtext és a Magic a leginkább kedveltek.

  1. A vakok, a divat és a bizalom: amikor nincs tükör, csak a visszaigazolás smondb -
  2. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros » A vakok és gyengénlátók irodalomhoz jutása

Lehetőség van a kontraszt beállítására, az egérmutató méretének növelésére. Pirosné Pető Tímea A vakok könyvtárhasználati lehetoségei néhány fovárosi könyvtár példáján A Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A FSZEK Központi Könyvtárának —ra készített stratégiai, cselekvési tervében kiemelt helyet kapott a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek könyvtár-használatának elősegítése. Pályázati forrásokból lehetőség adódott olyan speciális olvasóterek kialakítására, hardver és a vélemények különböző nézőpontjainak ütközése az eszközök beszerzésére, melyek együttesen segítik a vakok információhoz való hozzáférését.

Rendelkezésre áll négy számítógép, Jaws for Windows professional 4. Ezekhez a munkaállomásokhoz kapcsolódik több segédeszköz, pl. Az igazoltan látássérült olvasók beiratkozása ingyenes.

Az eszközök használata díjmentes, az anyagok másolása, elküldése csak részben, pl.

tűk látássérült emberek számára

A könyvtár teljes nyitva tartási ideje alatt szer-vezett személyes segítő szolgálat működik, mely a portaszolgálaton kérhető. Az ügyeletben levő könyvtáros elkíséri a vak, vagy csökkentlátó használót a kívánt olvasói térbe és segít a dokumentumok és eszközök használatában.

  • A televízió hatása a látásra
  • Háztartási eszközök a segédeszközboltban - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Az olvasószolgálatot ellátó könyvtárosok az eszközök üzembe helyezésekor 24 órás felhasználói tanfolyamon vettek részt a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének szervezésében. A csökkentlátóknak több más segédeszköz is rendelkezésre áll, pl. Külön témacsoportban vannak a kölcsönözhető öregbetűs könyvek. Az új lehetőségekről a beiratkozott látássérült olvasókat a könyvtár Braille-írásos levélben tájékoztatja. A Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának  könyvtárai A Szabó Ervin könyvtár hálózatának egyre több könyvtára biztosítja a vakok és látássérültek számára a képernyő felolvasó JAWS prog-ramot, a felolvasó és a Braille-írásos nyomtató készüléket, tehát a szöveges információkhoz való hozzáférést.

csökkent látás barnulás után nátrium-tioszulfát és látás

A lehetőségekre írásban hívják fel a rászorulók figyelmét. A Fovárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyujteménye A Zenei Gyűjtemény abból a meggyőződésből indult ki, hogy a zene a kulturális életnek szinte az egyetlen olyan területe, mely a vakok számára is  akadálytalanul nyitva állhat, s melyet aktívan is művelhetnek, amennyiben a kottaolvasás lehetősége megnyílik számukra, ezért kiemelt helyen foglalkozik látássérült látogatóival.

A Gyűjtemény épületében ben kialakítottak — szintén pályázati forrásból — egy munkaállomást. Ingyenes szolgáltatások: zenei adatbázisok használata, CD-k használata, a BME programmal hálózaton hozzáférhető kotta adatbázis a vak zenészek részére, kották és szövegek Braille nyomtatása.

Lehet, hogy érdekel