A világkép fogalma a filozófiában

Géczi János :: Világkép – emberkép – pedagogikum
 • Rövidlátás 1 5 hogyan lehet gyógyítani
 • dr. Gáspár Csaba László anyagai – Filozófia Tanszék
 • A pedagógia régóta küzd azzal a problémával, hogy miként lehet a konkrét ismeretek révén érzékeltetni a különböző történeti korok világképeit, emberfelfogását.
 • Géczi János :: Világkép – emberkép – pedagogikum | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
 • Nézze meg, mi a "világnézet" más szótárakban: világnézet   - világkép
 • Mi a filozófia? - Filozófia kidolgozott érettségi tétel | Érettséacsontkovacs.hu

Mi a filozófia? Világkép, világnézet, filozófia Az embert körülvevő természeti környezet szerkezetére és működésére vonatkozó ismereteket összefoglaló ismeretrendszert egyszóval világképnek nevezzük. Visszatükrözi mindazt, ahogy az ember a tőle függetlenül létező külső világot tudatosítja, leképezi magában anélkül, hogy a hozzá való viszonyát tisztázná.

Mi a filozófia?

Amikor mindezek megválaszolásán felül már olyan kérdések a világkép fogalma a filozófiában felmerülnek, hogy mi köti össze az embert az őt körülvevő világgal, hat-e ő a környezetére, illetve a környezete rá, amikor az ember magára vonatkoztatva értékeli is a világképének elemeit: mi jó, mi rossz, mi hasznos illetve haszontalan, felfedezi az önmaga és társadalmi illetve természeti környezete közötti összefüggéseket vagy különbségeket, azokat értékeli és értékeléseivel szemben elkötelezetté válik — ez  már világnézet.

Hirdetés A világnézet mindig tartalmaz világképet. A világképnek világnézeti következményei vannak.

 • Oleg új jövőkép
 • SH-Atlasz Filozófia.
 • A filozófia alapfeladata és a világnézet megalapozása Az emberi élet nem eleve adott, nem kész, hanem egyben feladatot is jelent.
 • Recenziók: Filozófia előtti filozófia

A világkép és a világnézet összefonódottsága sok filozófus szerint oly magas mértékű, hogy fogalmi megkülönböztetésük nem indokolt, számukra a két kifejezés egymás szinonímája. A filozófia szűkebb fogalom a világnézetnél, logikai nyelven nevezhetnénk a világnézet fajfogalmának.

a világkép fogalma a filozófiában az agy a látásért felelős rész

Minden filozófia világnézet, világnézeti kérdésekkel és válaszokkal foglakozik. Filozófiáról beszélhetünk akkor, amikor az ember spontánul kalakult világnézetének elemei közötti kapcsolatok és szerepük tudatosulnak és elméleti megalapozást kapva rendszereződnek.

A kifejezés története

A filozófia a világnézeti ismeretek egy rendezett elméleti szintje, orientál bennünket a rajtunk kívül létező világban és saját világunkban. A szaktudományok fejlődésével az a világkép, amelyre a tudományt tisztelő filozófiák legitim módon támaszkodhatnak, jelentősen átalakult.

Hirdetés Az ember a természeti környezete megértésekor kezdetben a saját magatartásának megfigyeléséből indult ki. Az ember cselekedetei mögött szándékok, elérendő célok húzódnak meg. A természeti környezetében végbemenő történésekről is feltételezte, hogy célra, valaminek az elérésére irányulnak.

vízió a születési diagramban

De ki tűzte ki ezt a célt? Bizonyára az emberi lélekhez hasonló troxevasin a látáshoz állnak a háttérben — gondolták. E szemléletnek a mai napig számtalan alakja fennmaradt, a mai teologikus felfogásokban is tetten érhető.

 1. racionalizmus | acsontkovacs.hu
 2. Miért káros a só a látásra
 3. Előadások a természetfilozófia történetéből | Digitális Tankönyvtár
 4. Mi a filozófia? | acsontkovacs.hu
 5. Világkép – Wikipédia
 6. A filozófia alapfeladata és a világnézet megalapozása

Még a mai kor embere számára is túlságosan csábító annak a feltételezése, hogy az ember értelmes célért létezik a világban, és külső értelem irányítja az életfeltételeit jelentő természetet is. A szaktudományok hatnak a filozófiákra, amelyek összhangban kívánnak maradni kerülni a tudományos világképpel.

Ez a törekvés azonban nem minden filozófiára jellemző.

Navigációs menü

A filozófiai gondolkodás keletkezése. Az európai filozófiai gondolkodás az i. Évszázadban az ókori görög kultúrában keletkezett, éspedig a kor uralkodó világnézetével, a mitológiával szemben. A görögség akkor lépett a fejlődésének abba a szakaszába, amikor a mágiával és mitológiával átszőtt világkép és világnézet, már sokak számára nem volt olyan meggyőző, hogy arra alapozzák magatartásukat, életstratégiájukat és életmódjukat.

károsíthatja a látást

Hirdetés A mágia annak a felismerése, hogy az embert körülvevő környezet átalakítható, az ember számára kedvezővé tehető. Az a mód, az a cselekvéssor, amely ezt az átalakítást lehetővé tette számos felesleges, az elérendő cél szempontjából szükségtelen elemet tartalmazott. A sámánok mágiával gyógyítottak: de amelyik valóban gyógyított, annak eljárásában voltak valóságos gyógyító hatású elemek is.

a világkép fogalma a filozófiában gyógyítsa meg a látást asztigmatizmussal

A mítoszban gondolkodó ember már nem csak önmagát különböztette meg a környezetétől, hanem a környezetét is differenciálta. Megkülönböztette az ember számára befolyásolható részt, amelyet saját világa, az e világ részének tekintett. Mai kifejezéssel ez volt az immanens világ. Az embert körülvevő világ másik része az ember számára mindig elérhetetlen, saját eszközeivel, akaratával nem befolyásolható világ, amely ugyanakkor sorsdöntő hatással van az ember világára, és magára az emberre.

A túlvilágra vonatkozó ismereteikben mindig ott volt a bizonytalanság, a titok, a misztikum.

Elakadtál? Ők segítenek!

A mítosz alkalmas volt az adott embercsoport fontos, de lényegében nem ismert sorskérdéseinek megmagyarázására. E mítoszok rendszere adja a mitológiát.

A mágia még nem magyarázat. A mitológiával jelenik meg a világnézet, amely a maga módján tisztázza az ember viszonyát az immanens és transzcendens világhoz egyaránt. Az első filozófusok a mitológiánál stabilabb kapaszkodókat kerestek világnézetükhöz. Egy részük jóllehet a világ lényegét szellemi természetűnek ítélte meg, kevesebb hittel voltak az ember számára megfejthetetlen titkok iránt.

a világkép fogalma a filozófiában látásvizsgálat hiperópiás asztalra

Nagyobb bizalommal voltak az emberi tapasztalatok, illetve az azokon nyugvó, azokkal összhangra törekvő ismeretek iránt, amelyekre alapozva az ember cselekvőképessége, a természettel szembeni szabadsága megnő. Ilyen filozófus volt Platón, aki feltételezett egy másik, szellemileg létező világot a földi világunkon túl.

Turay Alfréd: A kozmosz egészére reflektáló ember

Szerinte az ember születése előtt itt, az ideák világában élt, és képes arra visszaemlékezni. Ebből a visszaemlékezésből merítheti az ember a legbiztosabb ismereteit, amelyek életvezetése számára is iránymutatóak lehetnek.

Ez a másvilág megközelíthetetlen az emberi érzékszervek útján. A görög filozófusok abban megegyeztek, hogy az embereknek bízniuk kell az igényes megismerés útján megszerezhető, magasabb szintű ismeretekben, bölcsességekben, sőt ezeket kell életvezetésük alapjává tenni.

Vertikális tanterv

Jellemző módon magukat nem is bölcs a világkép fogalma a filozófiában, hanem bölcsesség szerető embereknek filo- szófusoknak tartották.

Hirdetés A bölcsességek a kezdeti időben  együvé tartoztak a matematikai, csillagászati, természeti és életvezetésre vonatkozó magasabb ismeretek. Ez volt a a világkép fogalma a filozófiában amivel helyettesíthették a mitológiát.

gyere vissza

Hiszen a tudatos világnézeteket adó eszmerendszerekre mindig szüksége lesz az embereknek és az önállósult filozófiai diszciplinák etika, esztétika, stb.

Lehet, hogy érdekel