Amelytől a látás torzul

Makuladegeneráció (sárgafoltsorvadás)

Hipnózis, telepátia 1. Mi az új ebben az elméletben? A látótér az új elmélet szerint közös fókuszpontú ellipszoidhéjakból álló ellipszoidmező. Ez rendkívül egyszerű magyarázattal szolgál a térlátásra, a binokuláris látásra, és fölöslegessé teszi az erre vonatkozó számtalan elméletet.

Lényegében arról van szó, hogy látóközpontunk a két szem távolságának ismeretében szög méréssel távolságot tud mérni. Bevezeti a képsejt és a képfolt fogalmát, helyére teszi a foveális látás és a retinális látás szerepét.

Patológiai jellemzők

Levezeti a tanulmány, hogy az optikai fókuszálás mellett a látóközpont agykérgi fókuszálást is végezhet. Differenciáltabban írja le térben és időben a látás folyamatát. Megvilágítja a  nagy térifrekvenciák és a színek, illetve a kis térifrekvenciák és a mozgás összefüggéseit. Bevezeti a biológiai mező fogalmát, ezzel egy fogalomba sűríti a középtávon megismerhetetlennek látszó, a megismerésben minőségi ugrást igénylő folyamatokat. Így  konzisztens, folyamatosan fejleszthető elmélet építhető fel a kutatási eredmények értékeléséhez.

Két alakja ismeretes.

Miért kell új látáselmélet? A tudományos kutatások sorra döntötték meg a régi látáselméleteket anélkül, hogy helyettük használható, konzisztens új látáselméletet megteremtettek volna. Az agykutatók már régóta adósok egy a gyakorlatban például az informatikai és technológiai fejlesztésekben jól használható látáselmélettel.

Ezt próbálom meg helyettesíteni ezzel az írással. A sok évszázados megfigyelések helyes értelmezésével összeállítható olyan konzisztens elmélet, amely az új kutatási eredményekkel fejleszthető anélkül, hogy érvénytelenné válna. A következőkben ezek a megfigyelések kék színnel makrokísérletként vannak sorba szedve és a belőlük levonható következtetések hipotézisekként  vannak megfogalmazva piros színnel.

Azért nem született a funkcionális működést leíró konzisztens elmélet, mert a rendkívül nagy mennyiségű és eredményes struktúra kutatásoknál a tudományos kutatásokban bevált materialista módszert túl szűk értelmezésben használták, így nem jöhetett létre minőségi ugrás. Lehet, hogy nagyon sokáig nem fog még minőségi ugrás bekövetkezni, ezért célszerűbb lenne egy olyan kutatási módszer alkalmazása, amely a materialista felfogás szélesebb értelmezése szerint a biológiai mező fogalmát is alkalmazza,  amely olyan anyagot illetve anyagi mozgásformákat is feltételez, amit jelenleg még nem tudunk anyagként érzékelni, de a matematikai logika eszközeivel amelytől a látás torzul tudjuk kezelni.

a látomás évekkel ezelőtt jelent meg

Elnézést kérek azért, hogy nem tudtam valamiféle ismereti sorrendet betartani, de azt hiszem szakértők olvassák ezt az anyagot, akik számára nem jelent nehézséget, ha olyan jelenségeket, fogalmakat használok, amelyeket csak a későbbi fejezetekben írok le. A látótér szerkezete Egyszemű látás esetén gömbi koordináta rendszerben érdemes leírni a téri viszonyokat. Az egy nyitott szem a látás centruma, ez a 0 pont. Bármely térbeli pont helye meghatározható egy R sugárral ez annak a 0 középpontú gömbnek a sugara amelyiken a pont vanés két szög megadásával a gömbhéjon.

Egy szemmel nincs abszolút térlátásunk, mert a szem ugyan érzékeny szögmérő, de távolságot nem tud érzékelni, a gömbhéjseregből nem tudja kiválasztani azt az R sugarú gömböt, amelyiken a pont van.

amelytől a látás torzul michael jackson látása

Szerencsére két szemünk van, ez teszi lehetővé az abszolút térlátást. Kétszemű látás esetén a látótér a látó személyt körülvevő ellipszoidmező.

Az ellipszoidmező olyan közös fókuszpontú ellipszoidhéj sereg, amelyek közös fókuszpontjai a néző személy két szeme, tehát ez fejhez kötött, a fejjel elmozduló koordináta rendszerről van szó. Ezek az ellipszoidhéjak forgási ellipszoidok, más szóval szferoidok, a b és a c paramétereik egyenlőek.

Roaccutane látás mennyi jó látás

Az x tengelyre merőleges, az y-z síkkal párhuzamos síkok kőr alakban metszik az ellipszoidhéjakat. Az x-z vízszintes szimmetriasík és minden vele párhuzamos sík, és minden az x tengelyen átmenő sík ellipsziseket vág ki az ellipszoidhéjakból, ezek az ellipszisek biztosítják az abszolút térlátást.

Szemüveg-felírás

Ha egy három dimenziós tárgyat nézünk, a kontúrvonalnál átlépünk egy másik ellipszoidhéjra és látóközpontunk érzékeli, hogy amelytől a látás torzul másik mélységben vagyunk. Ebben az ellipszoidmezőben van egy a fejhez kötött derékszögű koordináta rendszer is, ebben értelmezzük a nehézségi erő által meghatározott vízszintes és függőleges fogalmakat.

A két szem optikai középpontja rögzíti az x tengelyt, amelynek a 0 pontja egyenlő távolságra van a fókuszpontoktól, ez a kétszemű látás centruma. Az x tengely itt metszi a rá merőleges y-z függőleges szimmetriasíkot. Ez a továbbiakban Fsz-el jelölt sík különleges jelentőséggel bír a természet gyakori kétoldali szimmetriája és a szemek fotoreceptorainak sajátos szerveződése miatt. Az x tengelyen haladnak át a nézett ponthoz tartozó Ls látósíkok és amelytől a látás torzul szimmetriasík.

A Vsz  vízszintes szimmetriasíkot az x tengely mellett harmadik pontként valahol a Chiasmán a látóideg kereszteződésben levő  pont határozza meg.

amelytől a látás torzul

Egy adott ponthoz tartozó Ls látósíkot a pontból a két szembe érkező látósugarak határozzák meg. Az Ls látósíknak a Vsz vízszintes szimmetriasíkkal bezárt ßv vertikális szögét megtanuljuk a szükséges pontossággal érzékelni, ahogyan a Vsz és az Fsz síkoknak az eltérését a fizikailag adott vízszintes és függőleges irányoktól is tanulással érzékeljük.

Minden Ls látósík az ellipszoidhéjakból ellipsziseket metsz ki.

Címke: torzult látás

A nézett ponthoz tartozó ellipszisen a pont helyét a nézett pontból a szemekbe érkező látósugaraknak amelytől a látás torzul x tengellyel bezárt ßj és ßb szögei határozzák meg. Tehát érzékelni tudjuk a térbeli pontot meghatározó ßv, ßj és ßb szögeket, ezekkel az értékekkel a látóközpont Mg geometria adatbázisában tárolt, a szemtávolságú közös fókusztávolságú ellipszoid görbesereg adatsorából rendkívül gyorsan rendelkezésre állnak a szükséges adatok, például a pont távolsága is.

A látásélesség meghatározása Schnellen-táblákkal. A szem közelpontjának meghatározása. Asztigmatizmus vizsgálata A látótér és a vakfolt helyének meghatározása. A vakfolt méretének kiszámítása.

Tehát az Mg adatbázisban a mért szögekkel kiválasztható a nézett ponton áthaladó ellipszoidhéj minden ponton csak egy ellipszoidhéj haladhat át amelytől a látás torzul, azonban minden pontnak más a távolsága a középponttól, ezt is az adatbázisból kell kiválasztani. Első látásra rendkívül nagy Mg  adatbázisra van szükség, de a fejhez rögzített, a fejjel elmozduló ellipszoidmezőnek csak egy kis részére van szükségünk a fixációs pont körül, és csak olyan felbontásban ,amit a szem érzékelni tud.

Az Mg geometriai adatbázis egy gyors hozzáférésű háttértár.

amelytől a látás torzul

Ez tartalmazza a látás amelytől a látás torzul szükséges geometriai információkat és a frissített fokusztávolsághoz tartozó ellipszoidhéjak adatmátrixát is, természetesen csak a szem felbontásának megfelelő adatsűrűséggel. A fókusztávolság frissítésére csak a növekedés időszakában van szükség. Az Mg adatbázis nagy számban tartalmaz geometriai ismereteket, amelyeket a képszerkesztéskor a geometriai asszociációhoz használunk.

Élettani gyakorlatok | Digitális Tankönyvtár

Az adatbázis egy része születési adottság, más részét a látástanulás során töltjük fel. A mérnöki gondolkodás különösen gazdag adatbázist eredményez. A gyakorlatokkal sikerült helyreállítani a látást elmélyülten esetleg alfában egy elképzelt térbeli folyamatot tervezünk,  akkor is ezt az adatbázist használjuk, csak nem recepció, hanem gondolkodás hatására.

A fenti térelképzelés túl bonyolultnak látszik azonban megkerülhetetlen, mivel a binokuláris látásra vonatkozó számtalan leírás egyike sem meggyőző.

Valamennyi a két szem retináján keletkező képeknek a diszparitásával  magyarázza a mélységlátást, de nem veszik figyelembe, hogy az Fsz függőleges szimmetriasíkban levő pontokat nézve nincs diszparitás, mégis itt a legjobb a térlátásunk.

Az asztigmatizmus torzítja és csökkenti a látást

Ha a két szem távolsága elhanyagolható a nézett tárgy távolságához képest, akkor visszajutunk a gömbi koordináta rendszerhez, ebből látszik, hogy nagyobb távolságban nincs abszolút térlátásunk.

A látóközpont akarattól független koordinációval amelytől a látás torzul, hogy mindkét szem ugyanabban a pillanatban ugyanazt a képsejtet érzékelje, a két szemlencse a képsejttávolságnak megfelelő szöget és domborulatot vegye fel.

Ez a szigorú feltétel természetes, nincs benne semmi új, ez alapfeltétele a kétszemű látásnak mégsem tartalmazza a szakirodalom, talán a mélységészlelés magyarázatainak bizonytalanságai miatt.

Ha sztereoszkópba nézünk, két szemmel nézünk, de nem kétszemes látásban, binokuláris látásban van részünk. Lényegében az történik, hogy a sztereoszkóp eltakarja a látás függőleges szimmetria síkját, és mindkét szemet külön gömbi koordináta rendszerbe kényszeríti.

A refraktív rendellenességet, amelyben a szemben két fókusz van, egyidejűleg a retinához képest különböző helyeken, úgy nevezzük asztigmatizmusnak. Ebben az esetben a kép fuzzy, homályos, vagyis az asztigmatizmus torzítja és csökkenti a látást.

Lehet, hogy érdekel