Tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel

Speciális tevékenységek látássérült kliensek egészségügyi ellátása során

Képződés alapvető matematikai nézetek.

rövidlátás gyakorlási fórum

Megismertetés tól től környező a világ. Bírság művészet. Tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel oktatás. Javító munka ban ben gyermekek kert Fejlődés vizuális észlelés. Javítás jogsértések beszédek. Fejlődés érintés és sekély motoros készségek. Orientáció ban ben tér. Tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel háztartás orientáció.

Gyógyászati testedzés. Menedzsment rehabilitáció munka és különleges oktatás Minisztériumok tábornok és szakmai oktatás orosz Szövetség UDC,26 Ezért nagyon fontos nemcsak az óvodai látás állapotának javítása, hanem az általános iskolai oktatás időszakában elért eredmények megszilárdítása is, amikor az olvasás és az írás elsajátítását a tanulók tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel képességeinek figyelembevételével kell elvégezni.

Ebből következően az oktatási komplexum óvoda - óvoda - általános iskola felépítésének alapvető célja, hogy optimális feltételeket tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel a korai, óvodai és általános iskolás korú gyermekek szisztematikus, átfogó, folyamatos oktatására és képzésére - a gyermek látórendszerének érési periódusaira.

  • Плывущая перед ними в воздухе светящаяся стрелка -- таинственный их проводник в недрах Хрустальной Горы -- по-прежнему звала за .
  • Примечательно, что он никогда не встречал недовольных своим образом жизни.
  • Он не мог не сопоставить спокойную храбрость Джезерака и паническое бегство Хедрона в будущее - хотя, научившись лучше понимать человеческую натуру, он уже не осуждал Шута за этот поступок.
  • В такие периоды полип уже не существовал как сознательное, разумное существо-единство.
  • Олвину хотелось бы немного задержаться, но он просто не знал способа остановить это плавное движение через туннель.

A programok és a befolyásolási tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel változatossága, a nevelési és oktatási formák és módszerek adaptív képességei, a gyermek testének általános egészségi állapotának javítása és integritása a látássérült gyermekek társadalmi adaptációjának és rehabilitációjának egységes és harmonikus modelljét alkotja.

Egy ilyen UVK-modell lehetővé teszi a látás állapotának megelőzésével és javításával kapcsolatos problémák megoldását oly módon, hogy takarékos körülményeket teremtsen az általános erősítő és speciális korrekciós intézkedések komplexumához.

Ehhez az UVK növeli a vakáció időtartamát: a tanév során legalább 30 naptári nap, nyáron pedig legalább 8 hét. Az első osztályú diákok számára további heti szabadságokat állapítanak meg. Az oktatási folyamatban adagolt vizuális terhelést vezetnek be, amikor a gyermekeket írni és olvasni tanítják, videofelvételeket néznek stb. A gyermekek napi rutinjának fontos korrekciós követelménye az UVK-ban a gyermek motoros aktivitási rendszere, amely látássérült gyermekeknél a vizuális-motoros tájékozódás nehézségei miatt leküzdi a fizikai inaktivitást, ideértve a fizioterápiás gyakorlatok speciális gyakorlatait, a ritmus és a térbeli tájékozódást, valamint a testkultúra perceit.

tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel tanúsítási munka szemészet

Az általános oktatási folyamattal egyidejűleg az UVK speciális korrekciós munkát végez, amelynek célja a vizuális patológiás tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel pszichofizikai fejlődésében mutatkozó eltérések leküzdése. Minden osztály külön megkülönböztetett, a gyermek igényeitől függően. Az UVK végső célja a gyermek pszichofizikai fejlődésének egész folyamatának stabilizálása annak érdekében, hogy sikeresen beilleszkedjen az általános iskolai iskolába és a kortárs társadalomba.

Szisztematikus osztályokat kell folytatni a beszéd fejlesztéséről alcsoportokban és mindegyikükkel külön-külön. A beszéd fejlesztésével kapcsolatos munka során a tanár figyelmesen meghallgatja, mit és hogyan beszélnek a látássérült gyermekek, megtanítja őket kifejezések felépítésére, következetes gondolatok kifejezésére és a szavak helyes jelentéshasználatára.

Az érzékszervi tapasztalatok hiánya miatt bizonyos szakadékot tapasztalhatnak az objektív gyakorlati cselekvés és annak verbális kijelölése között. Ehhez a program tantárgy-gyakorlati órákat biztosít a beszéd és a vizuális észlelés fejlesztéséről, a tárgyak elemzésének tanításáról és a velük végzett funkcionális műveletekről.

A tanárnak tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel illusztrációval és más vizuális anyaggal kell rendelkeznie, hogy a látássérült gyermekek jobban láthassák a képet. A beszéd fejlesztése szempontjából nagyon fontos, hogy a gyerekeknek tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel elképzeléseik legyenek a körülöttük lévő világról.

Navigációs menü

Ezért a vizualizációs eszközök használatát a vizuális észlelés eredetiségének figyelembevételével végzik. Azoknak a tárgyaknak, jelenségeknek, illusztrációknak, játékoknak, amelyekről a látássérültek szóbeli leírást készítenek, vizuálisan hozzáférhetőknek kell lenniük a gyermekek számára.

A képeken lévő képeket nem szabad túlterhelni tárgyakkal. A látássérült gyermek számára a tanár beszédének példaként kell szolgálnia, és figuratív, kifejező és érzelmi színűnek kell lennie. A tanár az irodalmi anyagok kiválasztását a gyermekek ismereteinek és szellemi képességeinek figyelembevételével építi fel.

Kemény és lágy mássalhangzók tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel m, b, n, t, d, n, k, g, x, f, v, l.

A gyermekeknél a hangok megkülönböztetésének képessége, a fonémák, szavak kiejtése a tanár modellje szerint kihúzva mu-mu, la-la-la, na-naa szavak hangjának hangsúlyozásával macska, száj stb.

1. Látássérült tanulók és a szakiskolai képzés gondjai

Tanuld meg különféle tárgyak és állatok hangjainak utánozását kopogás-kopogás - kalapács; miau-miau - macska; oink-oink - sertés stb. A hang elkülönítése egy szó egyértelmű kiejtésével. Az intonatív hangulat, a dikció, a beszéd sebessége.

Tanítani az egyszerű mondatok egy teljes mondat intonálásával történő egyértelmű kiejtésének képességét, valamint a beszéd sebességének koherens állításban történő szabályozásának táblázat a látáshoz a c betűből. A gyermekek helyes szóbeli tanítása: hogyan köszönjön. Kiemelésére, valamint a játékok, állatok, tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel mi csinálsz, mit tudsz vele csinálni?

Játék képekkel: "Mi előbb, akkor mi? Ellentétes jelentésű szavak megkülönböztetése vizuális alapján nagy - kicsi, magas- alacsony. A térbeli elöljárók fokozott használata be, be, mögé, alá, fölé ,összefoglalva az esetformák használatát.

A szóalkotás különböző módjainak megtanulása állatok neve, étkészlet neve stb. Munka az onomatopoeás jelek kialakításán veréb: csaj-csirip - csicsergés; kiskacsa: kvatt-kvatt - kvatt.

kiegészítés a látás javításához az árpa miatt romlik a látás

Játékok:"Adj hozzá egy szót", "Ki mit csinál? Gyakorolja a gyerekeket egy tárgy és annak jeleinek elnevezésében, vezesse le annak leírását. Megtanítani megválaszolni a tanár kérdéseit anélkül, hogy megismételné az utána következő kérdés felépítését. Vezesse a gyermeket a meséket, verseket olvasó tanár ismétléséhez. Használjon drámai játékokat a következetes mesemondás tanításához.

Gyógypedagógus

Fejlessze a különféle típusú mondatok felépítésének képességét: egyszerű és összetett, képek felhasználásával. Tanítsa meg a gyerekeket egy irodalmi szöveg újbóli elbeszélésére, egy ismert mese vagy novella szövegének újratermelésének képességére, először a tanár kérdéseire, majd vele együtt. Tanítsa meg a gyermekeket a kérdéses kép tartalmával kapcsolatos kérdések megválaszolására.

Tanítsd meg a gyerekeket egy három mondatból álló közös nyilatkozat készítéséről "A nyuszi tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel hová? Ott találkozott kivel? Elkezdték mit tegyek? Fontos figyelembe venni a gyermekek eltérő beszédszintjét. Különösen fontos itt a tanár egyéni munkája az egyes gyermekekkel.

A magas szintű beszédfejlődésű gyermekeknek fel lehet ajánlani rövid sémákat "Megjött Surikov "Tél": E. Trutneva "karácsonyfa"humor N. Saksonskaya "Hol van az ujjam? Akim" Bolygónk "csodálat E. Serova "Bell", tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel, A.

Prokofiev "Kora tavasz". Fenntartja a cselekmény konzisztenciáját az ismert mesék újraszámlálásakor, közvetítse a szereplők karakterét "A farkas és a gyerekek", "A mezei nyúl, a róka és a kakas".

Érzelmileg közvetíti a karakterek párbeszédének karakterét, ábrás szavakat és kifejezéseket.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben 1. Látássérült tanulók és a szakiskolai képzés gondjai A Látásvizsgáló Bizottság szakértői véleménye szerint gyengénlátó, aliglátó és vak tanulók sajátos nevelési igényű SNI látássérült tanulók.

A szerző szavainak, kifejezéseinek reprodukálása az elbeszélés folyamatában K. Ushinsky "Bishka", E. Charushin "Mint egy ló tekert állatokat"; "Mitten" - mese, fordította: E.

a látásromlás mentális és fiziológiai

A műalkotások érzelmi érzékenységének oktatása, a mese és a történet műfajának megkülönböztetése I. Karnaukhova feldolgozásában "" Róka fésűkagylóval "; Ya.

Gyógypedagógus – Wikipédia

Taits" Engedelmes pincérnő "a költői és a prózai szöveg megkülönböztetése S. Marshak" Csíkos bajusz "; V Szutejev "Ki mondott miau?

Tisztázza a kifejezéseket: hang, szó, mondat. Különböztesse meg a szavakat.

Gyógypedagógusok képzése[ szerkesztés ] Magyarországon a gyógypedagógusok képzése a pedagógusképzés, tehát a neveléstudomány területén zajlik. Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon: Az értelmileg akadályozott középsúlyos, súlyos és legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, gyógypedagógiai diagnózis készítésére, gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátására, differenciált egyéni és csoportos fejlesztésre, a fejlesztő tevékenység területeinek és eszközeinek meghatározására szakosodott gyógypedagógus. Gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakirányon: A hallássérült gyermekek nevelési-oktatási feladatainak ellátására, a korai tanácsadás tevékenységeinek ellátására, az egyéni habilitációs-rehabilitációs feladatok ellátására, általános rehabilitációs jellegű feladatok ellátására, a pedoaudiológiai feladat ellátásában való részvételre szakosodott gyógypedagógus.

Készítse el azt a fogalmat, amely szerint a hangok és a szavak kiejtése egy bizonyos sorrendben történik. Tanítsd meg a gyerekeknek, hogy egy szóban más és más a hang. Tanítsd meg a gyerekeket felismerni azokat a szavakat, amelyekből hiányzik ez vagy az a hang, és vegyenek fel bizonyos játékokat vagy tárgyakat, amelyek nevében bizonyos hang van. Meg kell képezni a gyermekeket az anyanyelvük összes hangjának helyes kiejtésére.

A szavak kiejtésének javítása az irodalmi nyelv normái szerint.

2019 ELTE PPK NYÍLT NAP - Sport- és rekreációszervezés BSc, sportszervezés szakirány - Tájékoztató

Tanuljon meg lassan beszélni - énekelve, elég hangosan, feszültség nélkül; tanítsa meg a hang erősségének szabályozását. Fejlessze a beszéd intonációs expresszivitását. A szókincs gazdagítása. Bővítse és aktiválja a gyermekek szókincsét a tárgyak, részeik, tulajdonságaik alakja, színe, mérete, anyaga, súlya stb. A kontrasztos jelekkel rendelkező tárgyak összehasonlításakor és leírásakor tanítsa meg a gyerekeket, hogy ellentétes jelentésű szavakat használjanak magas - alacsony, kicsi - nagy, stb.

Nevelni kell a szó szemantikai árnyalatai iránti érzékenységet magas -- sokemeletes, nagy- hatalmas, baba- baba, farkas- farkas, egyél - egyél, öltözz- tedd felstb.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük. Mellettünk, közöttünk, velünk élnek.

A tanárnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a gyerekek értelmesen használják-e a számukra új szavakat a beszédben; megtanítani megérteni a rejtvényekben, versekben, mesékben szereplő figuratív kifejezések jelentését. Dolgozzon a gyermekek aktív szókincsén tárgyak neve, tulajdonságai, tulajdonságai, cselekedetei. Tisztázza az általánosító fogalmakat játékok, ruházat, bútorok, zöldségek, ételek.

Tanuld meg kiválasztani azokat a szavakat, amelyek jelentése közeli és ellentétes édes - keserű, fiúk - lányok. Folytassa a poliszemantikus szavak láb, toll megismerését az érthetőség rajzok, illusztrációk, tárgyak felhasználásával. Néhány szó tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel megismertetése miért hívják a gombát vargányának, a virág hóvirágnak. A szavak értelmében való összefüggésbe hozása, magyarázata, a játékokban szereplő szavak és kifejezések értelmezése: "Ki mi lehet könnyű, nehéz, kedves, vicces?

A középső csoportban a grammatikai jelenségek köre bővül. Az oktatás folytatódik a főnevek szinguláris és többes számú nemes formájának kialakításában tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel, ujjatlan nadrág, nadrág nélkül ; a főnevek és melléknevek helyes megegyezése nemben, számban és nagybetűben; a szavak befejezése felé való orientáció akkor alakul ki, ha nemek szerint megegyeznek kedves fiú, vidám tantárgy-gyakorlati tevékenység látássérüléssel.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben

Az igealakok kialakulásának tanítása a felszólító hangulatban megáll, felszáll, ugrik. Iparfajfajok kialakulása Felállt- felkel, mos, mos. Gyakorlatok a térbeli jelentés elöljáróinak helyes megértésében és használatában benne, alatt.

A mindennapi életben használt nyelvtanilag helyes szavak megtanulása, néhány nehéz forma kialakítása: a főnevek többes számú többes száma zokni, nemez csizma, ujjatlan ,imperatív igék rajz, ének, ugrás ,igealakok akarni.

Speciális tevékenységek látássérült kliensek egészségügyi ellátása során

Gyakoroljon a szavak helyes megegyezésével, az elöljárók használatának megértésében. Tanulja meg egyes állatok kisbabáinak nevét megfogalmazni az egyes és a többes számban, az ételek nevét.

Felhívja a gyermekek figyelmét a szavak formálásának különféle módjaira cukortartó, kenyérdoboz. Koherensen és élénken tanítani tapasztalataikból eseményekről, tényekről, benyomásokról beszélni anélkül, hogy eltérnénk a tanár által kitűzött témától.

A kirándulásokon látottakról szóló történetekben tanítsa meg a tárgyak pontos nevét, részeit, tulajdonságait, cselekedeteit; jelölje meg az események helyét és idejét.

IME - Interdiszciplináris Magyar Egészségügy

A kirándulás előtt általános módon el kell mondania a gyerekeknek, hogy mit fognak mutatni; egy előzetes beszélgetés során derítse ki, milyen elképzelései vannak a gyermekeknek a közelgő megfigyelési tárgyról.

Magyarázza el a gyermekeknek a megfigyelések céljait és céljait, tájékoztassa őket, hogy a kirándulás után el kell mondaniuk a megfigyeléseiket.

A kép alapján állítson össze kis történeteket saját tapasztalatai alapján, először a tanár kérdéseire, majd önállóan. Az ilyen típusú mesemondás magában foglalja a különféle mondatok leírás, elbeszélés tanítását és az érvelés összeállításához vezet. A szóbeli beszéd készségének kialakítása egy történet összeállítása - kezdet, közepe, vége, vagyis egy összefüggő kijelentés kompozíciós szerkezete. Először rögzítették azt az elképzelést, hogy a történetet különféle módon lehet elindítani "Egyszer", "Egyszer", "Nyár volt".

A felnőtt, a történet elején, felkéri a gyermeket, hogy töltse ki azt tartalommal "Egyszer

Lehet, hogy érdekel